BRL100 en BRL200 Certificering: Wat installateurs moeten weten

Als installateur bent u ongetwijfeld bekend met de regelgeving rondom F-gassen (ozonlaag afbrekende stoffen) en de vereisten voor het werken met deze stoffen. Bij Kleventa streven we ernaar om u niet alleen de beste producten te leveren, maar ook om u te informeren over de belangrijke regelgeving die van invloed is op uw werkzaamheden. In dit artikel willen we u informeren over de BRL100- en BRL200-certificering en de verantwoordelijkheden die daarbij komen kijken, zowel voor ons als voor u.

Wat is de BRL100-certificering?
De BRL100-certificering is een kwaliteitskeurmerk voor bedrijven die werken met F-gassen. Deze certificering is verplicht voor bedrijven die F-gassen inzetten tijdens het in bedrijf stellen, onderhouden of repareren van installaties. De certificering toont aan dat het bedrijf voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het handelen in en werken met producten die vallen onder de Europese F-gassenverordening.

Wat is de BRL200-certificering?
De BRL200-certificering is een certificering voor personen (monteurs) die werken met deze F-gassen. Deze certificering wordt in de volksmond vaak de "F-gassencertificering", of van vroeger uit de "STEK-certificering", genoemd.

Kleventa's verantwoordelijkheden bij de handel in F-gassen of F-gassenhoudende producten
Bij de handel in F-gassen of producten die F-gassen bevatten, moet Kleventa continu drie verschillende scenario's voor ogen houden:

1. Verkoop van F-gassen en/of F-gassenhoudende producten aan Handelsondernemingen
Indien wij F-gassen (al dan niet in een product zoals een airco-unit) verkopen aan een andere handelsonderneming die deze producten verder verhandelt, is het voor Kleventa niet noodzakelijk om te controleren of deze partij over een BRL-certificaat beschikt.

2. Verkoop van F-gassen in cilinders aan Installateurs
Indien wij F-gassen verkopen aan een installateur, nemen wij aan dat deze installateur werkzaamheden gaat verrichten aan installaties met deze gassen (bijv. inbedrijfstellingen, repareren of onderhouden). Wij zullen dan controleren of de installateur beschikt over een BRL100-certificaat. Dit is van belang omdat op deze manier gewaarborgd kan worden dat de installateur bevoegd is om met deze stoffen te werken, conform de wettelijke vereisten. Daarbij zullen wij de installateur informeren over het feit dat Kleventa ervan uitgaat dat er alleen door F-gassengecertificeerde (BRL200-gecertificeerde) monteurs gewerkt zal gaan worden met deze middelen.

3. Verkoop van F-gassenhoudende producten aan Installateurs
Bij de verkoop van F-gassenhoudende producten zullen wij de klant altijd informeren over het feit dat Kleventa ervan uitgaat dat de inbedrijfstelling van en eventuele onderhoudsacties en reparaties aan de installatie alleen uitgevoerd zullen worden door F-gassengecertificeerde (BRL200-gecertificeerde) monteurs van BRL100-gecertificeerde ondernemingen. Daarbij verwacht Kleventa van haar klant dat deze, wanneer daarom gevraagd wordt, per direct het BRL100-certificaat van de partij die de installatie in bedrijf heeft gesteld, aan Kleventa kan voorleggen.

Hoe controleert Kleventa het BRL-certificaat?
Kleventa streeft er continu naar de wettelijke verplichtingen rondom deze F-gassen zo goed mogelijk na te leven. Bij de verkoop van F-gassen aan installateurs hebben we verschillende manieren om te controleren of uw bedrijf beschikt over een BRL100-certificaat:

  • Websitecontrole: We kunnen uw bedrijfswebsite raadplegen om te zien of u over een BRL100-certificaat beschikt.
  • Directe navraag: We kunnen direct bij u navragen of u in het bezit bent van een BRL100-certificaat. Indien we dit mondeling of telefonisch doen, zullen we dit per e-mail bevestigen met een bericht zoals: ''U liet ons weten dat u over een BRL-certificaat beschikt.''. Daarbij behouden wij ons het recht om uw BRL100-certificaat op te vragen en op te slaan indien wij van mening zijn dat dit van belang is.

Hoe informeert Kleventa haar klanten over hun verplichtingen?
Bij de verkoop van F-gassenhoudende producten zal Kleventa haar klanten altijd informeren over het feit dat Kleventa ervan uitgaat dat de inbedrijfstelling van en eventuele onderhoudsacties en reparaties aan de installatie alleen uitgevoerd zullen worden door F-gassengecertificeerde (BRL200-gecertificeerde) monteurs van BRL100-gecertificeerde ondernemingen. Dit doet Kleventa door een notitie te plaatsen op de offertes en orderbevestigingen waarop een dergelijk product vermeld staat, én door een notitie te plaatsen op de desbetreffende productpagina’s op de website www.koudhe.com.

Aanpassingen in onze Algemene Voorwaarden
Naar aanleiding van communicatie met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), hebben wij een toevoeging gedaan aan artikel 9 van onze algemene voorwaarden. Deze zin vrijwaart Kleventa van aansprakelijkheid indien blijkt dat een partij ten onrechte beweert over een BRL-certificaat te beschikken.

Conclusie
Voor installateurs die werken met F-gassen is het essentieel om over een BRL100-certificering te beschikken en voor de monteurs van installatiebedrijven die werken met F-gassen is het essentieel om over een F-gassencertificering (BRL200-certificering) te beschikken. Kleventa is in sommige situaties verplicht om te controleren of u over de juiste certificering beschikt wanneer wij deze middelen aan u leveren. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om, indien u dit nog niet heeft gedaan, ervoor te zorgen dat uw certificering up-to-date en zichtbaar voor ons is. 

Als u vragen heeft over deze regelgeving of de aanpassingen in onze algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om u te helpen en te zorgen dat u volledig voldoet aan alle wettelijke eisen.

Innovatieve inlaatconditionering voor kraamstal met bodemwisselaar.
Afgerond project