Totaaloplossing Selman

Eén project met drie chillers!

Inlaatkoeling met natuurlijke hulp van de zon!

Hittestress geeft productieverlies en gezondheidsproblemen.
Omdat meer ventileren bij hoge temperaturen geen verkoeling
meer geeft moet er op een andere manier gekoeld worden.
Echter verhoogt koelen met padkoeling of verneveling de luchtvochtigheid, wat ook niet wenselijk is. Kleventa zorgde voor een passende oplossing.

De uitdaging

Tijdens het gesprek tussen onze verkoper Herbert Dijkman en Harry
en Luc Selman kwam het probleem naar voren dat tijdens de hoge
temperaturen in de zomer van 2019 en 2020 de melkproductie enorm
terugliep. De ventilatie van de stal vindt plaats door middel van ventilatoren in de nok van de stal en de lucht komt binnen via inlaatventielen in de zijgevel. De vernevelingsinstallatie draaide volle toeren om de temperatuur dragelijk te houden, maar door de oplopende luchtvochtigheid kwamen er weer andere problemen aan het licht. Ook werd door een te hoge luchtvochtigheid en een te hoge temperatuur de acceptabele THI-index overschreden, wat ervoor zorgt dat de gezondheid van de dieren in
gevaar komt.

De oplossing voor het conditioneren van de inlaat

Kleventa leverde de volgende oplossing: Het verlagen van de buitenluchttemperatuur. Door ervoor te zorgen dat de buitenlucht, welke door de inlaatventielen naar binnen komt, af te koelen van 32 naar 20 graden zal de staltemperatuur op een uitstekende lage temperatuur blijven. Dit is bereikt door Aerox warmtewisselaars van Exegy te plaatsen voor de inlaatventielen. Door de wisselaars wordt koud water gepompt welke de lucht afkoelen, waardoor het water dus niet direct in contact komt met de inlaatlucht. Tevens kunnen deze wisselaars in de winter gevoed worden met warm water, waardoor de inlaat opgewarmd kan worden bij buitentemperaturen onder de 0 graden.

Gezien het feit dat de koelbehoefte gelijkloopt met de buiten temperatuur en het aantal zonuren, werd voorgesteld om zonnepanelen te plaatsen afgestemd op de energiebehoefte. Een slimme koppeling, want de door Kleventa zelf ontwikkelde energie monitoring en besturing zorgt ervoor dat de chillers alleen
draaien als er voldoende zon opbrengst is. Hierdoor kan de bestaande
standaard aansluiting van 80 A blijven bestaan en zal de energie die over is door de panelen teruggeleverd worden aan het net.

De installatie

Voor een vlotte installatie ter plekke is de gehele installatie door onze partner Prismafilter prefab in zeecontainer ontwikkeld en in korte tijd op locatie geïnstalleerd. Uiteraard kan de gehele technische installatie op afstand ingesteld en gemonitord worden. Deze vorm van conditionering kan op meerdere diergroepen toegepast worden, zo zijn soortgelijke projecten door Prismafilter gerealiseerd bij onder andere varkensstallen.

Warmte en koude maken

Voor dit project is er gekozen om de voorkoeling te doen met grondwater, dit levert maximaal 120 KW. De verdere afkoeling gebeurt met behulp van 3 chillers/ warmtepompen van 60 KW. Samen is er dus 300 KW aan energie beschikbaar waarmee de inlaat van 32 naar 24 graden gekoeld kan worden. Dit is in de praktijk voldoende om de genoemde problemen te voorkomen. Omdat deze chillers meer
elektrisch vermogen vragen dan beschikbaar is op dit bedrijf, werd
er gekeken naar een andere manier van opwekken van elektrische
energie.


Innovatieve inlaatconditionering voor kraamstal met bodemwisselaar.
Afgerond project