Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom gaan we zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Daarmee handelen wij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van de bescherming van uw privacy. We vertellen u graag welke persoonsgegevens van u worden verwerkt en wat we met uw gegevens doen. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van onze privacy verklaring, neemt dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens staan aan het einde van deze privacy verklaring.
 
Wie zijn wij?
Koudhè is onderdeel van Kleventa B.V., een technische groothandel voor installatiebedrijven op het gebied van klimaatbeheersing. Klimaatbeheersing van Kleventa B.V. kan zijn in de agrarische sector, maar ook in de woningbouw, industrie of utiliteitsbouw. Wij geven advies, leveren de benodigde materialen en bieden technische ondersteuning. Met www.koudhe.com bieden wij alles op het gebied van airconditioning, warmtepompen en ventilatie. Daarnaast is Kleventa Solar zeer actief in de wereldwijde import en export van zonne-energie gerelateerde producten.
 
Sinds 1986 bieden wij onze producten aan. Wij willen met onze kennis en expertise realiseren dat mensen kunnen leven, werken en studeren in aangename klimaatomstandigheden, zonder daarbij het milieu overdadig te belasten. Tevens richten wij ons met onze agrarische tak op duurzame oplossingen die zorgen voor een gezond klimaat in de stal voor de varkenssector, pluimveesector of andere dieren. Daarnaast bouwen wij oplossingen voor een goed klimaat tijdens het transport van dieren.
 
Wat zijn persoonsgegevens
Onder een persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is of dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.
 
Waarom verzamelen wij persoonsgegevens
Wanneer u een order bij ons plaatst, zich aanmeldt voor een van onze diensten of een offerte/advies vraagt, vragen we u om contactgegevens te verstrekken. Soms vragen wij u naar andere (persoonlijke) gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen of verzoeken te verwerken. We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
 
Welke gegevens verzamelen wij
Om onze producten en diensten zo optimaal mogelijk aan te bieden en te leveren verzamelen wij persoonsgegevens. Dit kunnen verschillende gegevens zijn, afhankelijk van het type contact dat wij hebben, maar denk hierbij aan naam contactpersoon, mobiel telefoonnummer, e-mailadres, uw geslacht en/of uw functie. Om u goed van dienst te kunnen zijn houden wij bij welke producten of diensten u bij ons afneemt en waar u in geïnteresseerd bent. Hierdoor kan het zijn dat wij u via onze nieuwsbrief of op een andere wijze benaderen met acties of informatie over onze producten en diensten. Ook vragen die gesteld zijn aan onze werknemers of klachten die zijn neergelegd worden vastgelegd in onze systemen zodat wij u beter van dienst kunnen zijn bij een volgend contact.
 
Mailingen
Ontvangt u een nieuwsbrief van ons en wilt u dat niet? Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijk om u uit te schrijven. Ook de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen vindt u daar. Natuurlijk is het ook mogelijk om dit via de e-mail kenbaar te maken.
 
Inzicht van gegevens
U heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij uw contactpersoon of via het e-mailadres zoals deze hieronder staat aangegeven. Wij kunnen niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen omdat de wet ons verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen bestaan die zich tegen verwijdering verzetten.
 
Hoe lang bewaren wij gegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verzameld en het uitvoeren van de diensten. Hoe lang de gegevens worden bewaard is dus afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per (categorie van) gegeven(s) verschillen.
 
Delen van gegevens
Waar nodig wordt de informatie intern gedeeld. Onze werknemers respecteren de vertrouwelijkheid van uw gegeven.
 
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden. Wel delen wij gegevens zoals uw naam en e-mailadres mogelijk met MailChimp, om mailingen te kunnen versturen. Ook delen wij uw contactgegevens mogelijk met de beursorganisatie van de Landbouwdagen Intensieve Veehouderij en Rundvee en Mechanisatie Vakdagen (1 organisatie namelijk Evenementenhal Hardenberg), zodat zij u gratis entreekaarten kunnen sturen.
Met zowel MailChimp als de beursorganisatie is een verwerkingsovereenkomst gesloten, ook zij zijn genoodzaakt om vertrouwelijk met deze gegevens om te gaan.
 
Indien het noodzakelijk is om aan uw vraag te voldoen, delen we gegevens ook met leveranciers. Ook daarmee zijn verwerkingsovereenkomsten gesloten.
 
Beveiliging
Onze systemen zijn goed beveiligd en we hebben maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze website en ICT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen.
 
Links van derden
Op onze website staan enkele links naar derden. De websites van deze organisatie zijn niet aan Kleventa gekoppeld. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze websites werken en hoe zij omgaan met privacy.
 
Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te monitoren en evalueren. De laatste 3 cijfers van het IP-adres zijn geanonimiseerd. De functie “gegevens delen” is uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Meer informatie over Google vindt u op google.com.
 
Vragen privacyverklaring/inzicht gegevens
Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u inzicht van gegevens kunt u natuurlijk contact met ons opnemen. Dit kan ook als u gegevens wilt aanpassen of uw gegevens wilt laten verwijderen.
 
Contact
Kleventa B.V.
Newtonstraat 10
7131 PP  LICHTENVOORDE
0544-372994
info@kleventa.nl
 
Deze privacyverklaring is van toepassing op Kleventa B.V. en aanverwante ondernemingen.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 7 juli 2022.